Jaarverslag 2018

Ook in 2018 zijn we weer voor verschillende uitdagingen komen te staan. Opnieuw hulde aan iedereen die zich heeft ingespannen. Jaarverslag 2018 Kruispunt Nijmegen

‘Dit is een moeilijke tijd voor daklozen’

Lucy Geertman is de nieuwe straatpastor van Nijmegen. Ze breekt een lans voor de zwevers, de ongezienen, die óók behoefte hebben aan warmte. Een artikel uit de Gelderlander van 27 december 2018. De tijd rond kerstmis en oud en nieuw is een lastige tijd voor dakloze mensen. En niet alleen omdat het koud, nat en … Lees meer

Nieuwe straatpastor van Het Kruispunt: Lucy Geertman

Lucy Geertman

Mijn naam is Lucy Geertman en ik ben 54 jaar. Ik heb theologie gestudeerd en heb een paar jaar als vrijwilligster gewoond en gewerkt in de internationale en oecumenische gemeenschap van Taizé (Frankrijk).  Ik heb levensbeschouwing gegeven op HAVO/VWO scholen en bij het Leger des Heils gewerkt in verschillende opvangen en steden.

Al 20 jaar ga ik voor langere of kortere tijd naar Mexico. Als vrijwilligster werkte ik in het project “Niños Don Bosco”. Ik deed vooral straat- en buurtwerk in de armste wijken van de stad Leon met speciale aandacht voor straatkinderen/jongeren en hun families.

Lees meer

Jaarverslag 2017

2017 was een moeilijk jaar. We kregen te maken met een tekort aan mensen, waardoor het de vraag was of we ons programma in stand konden houden. Dat dit uiteindelijk toch is gelukt, is te danken aan de extra inzet van vele betrokkenen. Hulde aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen!

Lees meer

‘Geen andere agenda dan er te zijn’

In het tijdschrift Volzin in april 2018 een uitgebreid portret van scheidend straatpastor Harrie Lennaerts van Kruispunt Nijmegen. ‘Hij is pastor, maar preken doet hij niet. “Het begint bij gewoon op pad gaan, aanwezig zijn op straat en de mensen daar ontmoeten.” Lees hier het hele artikel.

In memoriam: pater Fons Meijers msc 

Op 21 april 2017 overleed Fons Meijers, missionaris van het Heilig Hart, op zijn 77e verjaardag. Hij was één van de oprichters van het Kruispunt. Hij schreef zelf eens in een brief:

“Voor mezelf denk ik wel eens dat kwetsbare mensen
het beste in mij oproepen en zo van mij een goed mens maken.

Lees meer