Samenwerking 

Het Kruispunt is gelukkig niet de enige organisatie die zich inzet voor de mensen van de straat. Wel zijn we de enige in Nijmegen die zich expliciet richt op zingeving.

Kenmerkend voor Het Kruispunt de laagdrempeligheid en de open sfeer. Iedereen is welkom en daardoor blijkt het Kruispunt regelmatig een laatste toevluchtsoord. Dit kan door als vrijplaats met en voor de mensen van de straat te functioneren, niet gebonden aan organisaties, kerken of overheid, maar wel met hen verbonden.

Vanuit deze specifieke positie zoeken wij in het belang en op vraag van mensen van de straat gericht contact of samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor dak- en thuisloze mensen.

We hebben goede contacten met onze wijkagenten en met medewerkers en bestuurders binnen o.a. de GGD, gemeente Nijmegen, RIBW, de Diaconie, Dagloon, Iriszorg en Leger des Heils. We weten elkaar te vinden als dat nodig is.

"Het Kruispunt is uniek en keihard nodig. Het Kruispunt moet daarbij onafhankelijk blijven. Samenwerken met instanties is prima, maar er moet niet standaard een hulpverlener om de hoek staan te wachten. Die waarborg hebben mensen van de straat nodig en die voelen ze bij het Kruispunt".
Lees hier verder het interview met Wendy Broeren, Meldpunt Bijzondere Zorg Ggd Nijmegen.

Verder speelt Het Kruispunt een actieve rol in het NDO (Nijmeegs Daklozenoverleg), waarmee we elk jaar de Nijmeegse Daklozendag organiseren.