Straatpastoraat

"Mensen van de straat" leven niet volgens kantooruren of van afspraak tot afspraak; ze leven vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij, maar meestal bij ontij hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor.

Onze straatpastores proberen daarom op straat, in Het Kruispunt, op bekende ontmoetingsplaatsen in de stad of bij collega organisaties aanwezig te zijn. Zij worden daarbij ondersteund getrainde vrijwilligers. Zo kunnen ontmoetingen plaatsvinden waarbij het vertrouwen in elkaar kan groeien. Wanneer er in het leven ingrijpende zaken gebeuren die moeilijk alleen te verwerken zijn, is er iemand bij wie je terecht kunt en die samen met jou wil zoeken naar antwoorden, of gewoon wil luisteren en verstaan.

Daarnaast worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en op locaties van maatschappelijke opvang.

De Baan

De vrouwen die op 'de baan' (tippelzone in het Nijmeegse centrum) werken, vormen in vele opzichten een zeer kwetsbare groep. Gewoonweg aandachtig aanwezig zijn en een luisterend oor bieden is soms zeer gewenst. Regelmatig is onze vaste vrijwilliger aanwezig op de baan en biedt zij ruimte voor waar behoefte aan is.

Elke week 

Maandag
13.00 - 15.00 uur
Koffie, thee en brood bij Het Kruispunt

Woensdag
13.00 - 15.00 uur
Koffie, thee en warme maaltijd bij Het Kruispunt

Vrijdag
13.00 - 15.00 uur
Koffie, thee en uitsmijter bij Het Kruispunt

Eerste zondag van de maand 
13.00 - 15.00 uur
Zondagviering,
afgesloten met broodmaaltijd.

Straatviering 

Een gezamenlijk moment van bezinning en het gebruik maken van rituelen als uitingsvorm kenmerken de oecumenische straatvieringen op zondag in de kapel.

Een plek voor ontmoeting,
even stilstaan bij het leven
en gewoon kunnen zijn wie je bent.

De eerste zondag van de maand is de kapel geopend van 13.00u – 15.00u. De viering start om 13.30u.

Tijdens de viering spreken we met elkaar over een thema en de (on)zin van het leven. Er wordt bijgepraat over wat er in de afgelopen week op straat is gebeurd, aandacht gevraagd voor 'de jongens/meiden' met wie het slecht gaat en er wordt ruimte gemaakt om kaarsjes aan te steken.

Alles wordt dan bezegeld met een stevige bak koffie en een gezamenlijke broodmaaltijd.

Samen Koken & Eten  

Eens in maand wordt in de Titus Brandsmakapel een warme en gezellige plek gecreëerd waar samen gekookt en gegeten wordt. Samen eten brengt mensen dichter bij elkaar

Genieten van elkaars favoriete recepten.
Of dat nu een recept van vroeger of een beetje van Maggi of van jezelf is,
het samen proeven en praten over alles wat ter tafel komt kan veel plezier geven
.

Als je zin hebt om te koken en/of mee te eten, je bent van harte welkom!

Bij overlijden

Al sinds de oprichting van Het Kruispunt voorzien onze straatpastores in het verzorgen van passende en persoonlijke afscheidsvieringen. We maken er ruimte voor dat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen en er recht gedaan wordt aan de overledene.

Dak- en thuisloze mensen krijgen vaker te maken met sterfelijkheid, rouw en verlieservaring. Op deze momenten komen er vaak vragen naar boven en kan er behoefte zijn om daarover met iemand te willen praten. Het voorzien in deze behoefte is en blijft een van de belangrijkste werkzaamheden van onze straatpastores.

Monument om te herinneren

In 2013 hebben we samen met mensen van de straat het Monument om te Herinneren onthuld op begraafplaats Jonkerbos. Een monument ter nagedachtenis aan overleden dak­‐ en thuisloze mensen in Nijmegen. Hiermee zijn we een traditie gestart om hen die ons ontvallen zijn jaarlijks te herdenken. Twee keer per jaar wordt de begraafplaats door een betrokken team straatmensen schoongemaakt en bijgehouden.