Straatpastoraat

"Mensen van de straat" leven niet volgens kantooruren of van afspraak tot afspraak; ze leven vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij, maar meestal bij ontij hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor.

Onze straatpastor Lucy probeert daarom meer op straat of ter plekke aanwezig te zijn. Daar vinden ontmoetingen plaats, waarbij het vertrouwen in elkaar kan groeien. Wanneer er dan dingen gebeuren die moeilijk alleen te verwerken zijn is er iemand bij wie je terecht kunt en die samen met jou wil zoeken naar antwoorden, of gewoon wil luisteren en verstaan.

Daarnaast worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en op locaties van maatschappelijke opvang.

De Baan

De vrouwen die op "de baan" (tippelzone in het Nijmeegse centrum) werken, vormen in vele opzichten een zeer kwetsbare groep. Gewoonweg aandachtig aanwezig zijn en een luisterend oor bieden is soms zeer gewenst. Regelmatig zijn onze vaste vrijwilligsters, Winy en Monique, aanwezig op "de baan" en bieden zij ruimte voor dat waar op dat moment behoefte aan is.

Elke week

Maandag
13.00 - 16.00 uur
Creatieve inloop

Donderdag
17.30 - 19.00 uur
Samen Koken en Eten

Vrijdag
10.00 - 13.00 uur
Atelier van de Overlevingskunst

Vrijdag
15.00 - 20.00 uur
Jongeren Muziekproject
(16 - 25 jr).

Zondag
11.30 - 14.00 uur
Zondagviering,
afgesloten met gebakken eitjes.

Straatviering

Een gezamenlijk moment van bezinning en het gebruik maken van rituelen als uitingsvorm kenmerken de oecumenische straatvieringen op zondag in de kapel.

Een plek voor ontmoeting,
even stilstaan bij het leven
en gewoon kunnen zijn wie je bent.

Eens per twee weken op zondagmiddag is de kapel geopend van 11.30u – 14.00u. De viering start om 12.00u.

Tijdens de viering spreken we met elkaar over een thema en de (on)zin van het leven. Er wordt bijgepraat over wat er in de afgelopen week op straat is gebeurd, aandacht gevraagd voor 'de jongens/meiden' met wie het slecht gaat en er wordt ruimte gemaakt om kaarsjes aan te steken.

Alles wordt dan bezegeld met een stevige bak koffie en boterhammen met een gebakken eitje van Nando.

Samen Koken & Eten

Eens in de twee weken op donderdag wordt in de Titus Brandsmakapel een warme en gezellige plek gecreëerd waar samen gekookt en gegeten wordt. Iedere week kookt er een deelnemer, diegene is de chefkok van de week en verzint zelf de maaltijd. Bij het bereiden van de maaltijd komen andere deelnemers vaak helpen. Ook wordt geholpen bij het tafeldekken, afwassen en opruimen.

Samen eten brengt mensen dichter bij elkaar

Genieten van elkaars favoriete recepten.
Of dat nu een recept van vroeger of een beetje van Maggi of van jezelf is,
het samen proeven en praten over alles wat ter tafel komt kan veel plezier geven
.

Als je zin hebt om te koken en/of mee te eten, je bent van harte welkom!
Op de donderdagen eten we om 17.30u.

Jongeren Muziekproject

Het Jongeren Muziekproject is een project voor en met straatervaren jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. De opzet van het project  is deze jongeren een laagdrempelige, veilige en stimulerende plek te bieden, waar zij terecht kunnen met hun verhaal en onze vrijwilligers en anderen kunnen ontmoeten.

Het project draait sinds juni 2011 iedere vrijdagmiddag. Het is daadwerkelijk een plek geworden waar de deelnemers zichzelf kunnen zijn, zich kunnen uiten, hun grenzen kunnen verleggen en hun zelfvertrouwen kunnen vergroten.

Elke activiteit wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

We willen de veilige plek voor de jongeren behouden, de wijze waarop we nu bezig zijn continueren, de kracht en magie behouden en ruimte bieden voor processen en dat wat zich niet vooraf laat omschrijven.

Projectleider is Joost van Tilborg.

Bij overlijden

Al sinds de oprichting van Het Kruispunt voorzien onze straatpastores in het verzorgen van passende en persoonlijke afscheidsvieringen. We maken er ruimte voor dat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen en er recht gedaan wordt aan de overledene.

Dak- en thuisloze mensen krijgen vaker te maken met sterfelijkheid, rouw en verlieservaring. Op deze momenten komen er vaak vragen naar boven en kan er behoefte zijn om daarover met iemand te willen praten. Het voorzien in deze behoefte is en blijft een van de belangrijkste werkzaamheden van onze straatpastores.

Monument om te herinneren

In 2013 hebben we samen met mensen van de straat het Monument om te Herinneren onthuld op begraafplaats Jonkerbos. Een monument ter nagedachtenis aan overleden dak­‐ en thuisloze mensen in Nijmegen. Hiermee zijn we een traditie gestart om hen die ons ontvallen zijn jaarlijks te herdenken. Twee keer per jaar wordt de begraafplaats door een betrokken team straatmensen schoongemaakt en bijgehouden.