Over ons

Het Kruispunt Nijmegen biedt ruimte aan mensen van de straat, om stil te staan bij wat hen drijft, om uiting te geven aan wat hen bezighoudt, en wat hun leven kleur geeft. Een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, en waar een ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.
Uit een Onderzoeksverslag Humanisering, Mensen van de straat van de Universiteit voor Humanistiek blijkt dat de daklozen Het Kruispunt ervaren als een motiverende en zingevende organisatie, doordat ze het gevoel hebben gelijkwaardig te worden behandeld, dat er wordt geluisterd en niet geoordeeld.

Organisatie

Het Kruispunt Nijmegen is een organisatie met twee professionals en zo’n vijftien vrijwilligers. Het Kruispunt gelooft in de omgang met de bezoekers in de kracht van de presentiebenadering. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan met ‘mensen van de straat’ relaties aan op basis van wederkerigheid. Simpele menselijkheid en medemenselijkheid vormen de kern van deze relaties.Straatpastores
Inge Smit van der Tak (inge@kruispuntnijmegen.nl), 06 58 96 72 24
Lenneke van Maren (lenneke@kruispuntnijmegen.nl), 06 58 91 92 78

Bestuur
Het bestuur is te bereiken middels: bestuur@kruispuntnijmgen.nl

Jouke Osinga, voorzitter
Peter Nissen, secretaris
Ben Koopmans, penningmeester
Theo van Driel, personeelszaken
Ruud Hullegie

ANBI

Stichting Het Kruispunt Nijmegen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Dit betekent voor u dat uw donatie aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer hierover leest u op de site van de Belastingdienst.

STEUNEN 

Doneren kan via deze link. Hartelijk dank voor wat u wilt geven!

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk. En kijk verder op onze jaarverslagen en jaarrekeningen.