Nieuwe straatpastor van Het Kruispunt: Lucy Geertman

Lucy Geertman

Mijn naam is Lucy Geertman en ik ben 54 jaar. Ik heb theologie gestudeerd en heb een paar jaar als vrijwilligster gewoond en gewerkt in de internationale en oecumenische gemeenschap van Taizé (Frankrijk).  Ik heb levensbeschouwing gegeven op HAVO/VWO scholen en bij het Leger des Heils gewerkt in verschillende opvangen en steden.

Al 20 jaar ga ik voor langere of kortere tijd naar Mexico. Als vrijwilligster werkte ik in het project “Niños Don Bosco”. Ik deed vooral straat- en buurtwerk in de armste wijken van de stad Leon met speciale aandacht voor straatkinderen/jongeren en hun families.

Ik ben straatpastor geweest in Hoorn en ben sinds 1 juni werkzaam in Nijmegen. Ik houd van de straat, ben er door gefascineerd en voel me er thuis. Ik zie het als een geschenk en kans om op straat allerlei mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Vooral met hen die kwetsbaar, buitengesloten, verslaafd, ontheemd, dakloos en/of eenzaam zijn. Ook wil ik mensen opzoeken in de verschillende opvangen of bij hen thuis.

Ik ga ook voor in de vieringen op zondag in de Titus Brandsma Kapel en ben regelmatig aanwezig bij de activiteiten in de kapel om een luisterend oor te bieden aan bezoekers en vrijwilligers. Tevens ga ik voor bij uitvaarten en herdenkingsvieringen voor overleden dak- en thuislozen in onze kapel of elders. Het is heel belangrijk dat ook zij een waardig afscheid krijgen. Het Kruispunt biedt de mogelijkheid om van overleden dak- en thuislozen afscheid te nemen op een manier die bij hen past.

Als oecumenisch pastor hoop ik voor Het Kruispunt en de stad Nijmegen  een verschil te kunnen maken voor de mensen die vaak vergeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat het nu meer dan ooit nodig is om als kerken/christenen daadwerkelijk en concreet werk te maken van “De Werken van Barmhartigheid” en te leven naar het Evangelie. Ik geloof dat mensen niet door eigen schuld op straat terechtkomen en dat iedereen een tweede of derde kans verdient.

Ik hoop velen van jullie binnenkort te mogen begroeten om nader kennis te maken en waar mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Straatpastor Lucy

Tel: 06-5347 6060
lucy@kruispuntnijmegen.nl