De Titus Brandsmakapel blijft gesloten

Het Coronavirus houdt de Titus Brandsma Kapel voorlopig nog gesloten. We volgen daarmee het besluit van de regering om de eerder genomen maatregelen te verlengen tot en met 28 april. We blijven de ontwikkelingen volgen en informeren je regelmatig op deze website en onze facebook pagina over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Gesloten vanwege Coronacrisis

Beste bezoekers, Door het Coronavirus en alle berichtgevingen en maatregelen van de overheid moeten we de Titus Brandsma Kapel voorlopig gesloten houden. We zouden onze gezondheid op het spel te zetten als we met velen samen zijn in de kapel. De ontwikkelingen houden we de komende tijd goed in de gaten en we zullen je … Meer lezen

Nieuwe coördinator van het Kruispunt

Het bestuur van Het Kruispunt Nijmegen heeft per 1 februari een nieuwe coördinator aangesteld: Peter Schoenmakers. Hij wordt verantwoordelijk voor de vrijwilligers, de dagelijkse gang van zaken, de kapel etc. Hieronder stelt hij zich voor. Mijn naam is Peter Schoenmakers, ik ben 56 jaar en kom oorspronkelijk uit Rosmalen (bij Den Bosch). In de jaren ’80 … Meer lezen

Tijdelijk een extra pastor!

Rozanne van der Veur was stagiaire bij het Kruispunt en heeft tot 1 augustus 2020 een klein contract als geestelijk verzorger. Zij zal vooral in de kapel aanwezig zijn, zodat Lucy Geertman meer op straat en in de instellingen in en rond Nijmegen aanwezig kan zijn. Lucy en Rozanne zijn allebei aanwezig in de kapel … Meer lezen

Kerstmis, niet voor iedereen een feest

Zo’n 20 jaar lang heb ik om en om gewoond en gewerkt in Mexico en Nederland. In Mexico woonde en werkte ik op een project voor (ex)straatkinderen/jongeren van Salesianen van Don Bosco. Ik werkte daar als vrijwilliger. In Nederland werkte ik in verschillende opvangen van het Leger des Heils in Haarlem en Amsterdam en kreeg … Meer lezen

Jaarverslag 2018

Ook in 2018 zijn we weer voor verschillende uitdagingen komen te staan. Opnieuw hulde aan iedereen die zich heeft ingespannen. Jaarverslag 2018 Kruispunt Nijmegen

‘Dit is een moeilijke tijd voor daklozen’

Lucy Geertman is de nieuwe straatpastor van Nijmegen. Ze breekt een lans voor de zwevers, de ongezienen, die óók behoefte hebben aan warmte. Een artikel uit de Gelderlander van 27 december 2018. De tijd rond kerstmis en oud en nieuw is een lastige tijd voor dakloze mensen. En niet alleen omdat het koud, nat en … Meer lezen

Nieuwe straatpastor van Het Kruispunt: Lucy Geertman

Lucy Geertman

Mijn naam is Lucy Geertman en ik ben 54 jaar. Ik heb theologie gestudeerd en heb een paar jaar als vrijwilligster gewoond en gewerkt in de internationale en oecumenische gemeenschap van Taizé (Frankrijk).  Ik heb levensbeschouwing gegeven op HAVO/VWO scholen en bij het Leger des Heils gewerkt in verschillende opvangen en steden.

Al 20 jaar ga ik voor langere of kortere tijd naar Mexico. Als vrijwilligster werkte ik in het project “Niños Don Bosco”. Ik deed vooral straat- en buurtwerk in de armste wijken van de stad Leon met speciale aandacht voor straatkinderen/jongeren en hun families.

Meer lezen

Jaarverslag 2017

2017 was een moeilijk jaar. We kregen te maken met een tekort aan mensen, waardoor het de vraag was of we ons programma in stand konden houden. Dat dit uiteindelijk toch is gelukt, is te danken aan de extra inzet van vele betrokkenen. Hulde aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen!

Meer lezen

‘Geen andere agenda dan er te zijn’

In het tijdschrift Volzin in april 2018 een uitgebreid portret van scheidend straatpastor Harrie Lennaerts van Kruispunt Nijmegen. ‘Hij is pastor, maar preken doet hij niet. “Het begint bij gewoon op pad gaan, aanwezig zijn op straat en de mensen daar ontmoeten.” Lees hier het hele artikel.