Jaarlijkse Allerzielenviering voor dak- en thuislozen

Op maandag 1 november om 14 uur herdenken we onze overleden dak- en thuislozen op het kerkhof van Jonkerbos. We komen samen rond het “Monument om te Herinneren” en de “Namenboom”. Aan deze boom hangen de naamplaatjes van degenen wiens as is uitgestrooid of begraven bij het monument.

Het Kruispunt is meer dan twintig jaar geleden opgericht door Jan Eijkman SCJ en Fons Meijers MSC. Twee paters, die allereerst en vooral begaan waren met het lot van overleden mensen van de straat. Zij waren geschokt door de onpersoonlijke en anonieme begrafenissen en crematies die plaatsvonden waarbij soms niemand aanwezig was.

Het Kruispunt verzorgt nog steeds persoonlijke afscheidsvieringen en wil op 1 november stil staan bij de overleden mensen van de straat van de afgelopen 2 jaar. Door corona hebben er verschillende uitvaarten plaatsgevonden waar helaas weinig mensen bij aanwezig mochten zijn. Wij willen op 1 november iedereen de kans geven stil te staan bij deze overleden personen. Familieleden, vrienden, hulpverleners en bekenden worden uitgenodigd om de naam van de overledene uit te spreken en een kaars te branden. Er kunnen gedichten voorgedragen worden of er kan een lied gezongen worden. Iedereen is vrij om op zijn of haar manier de overledene te herdenken.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft zich het “Uitvaart Ensemble” aangemeld om te komen zingen.

Na afloop is er natuurlijk koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten en troost te zoeken of nog een kaarsje te branden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Lucy Geertman, Straatpastor van Stichting Het Kruispunt Nijmegen

Tel: 06- 5347 6060 of lucy@kruispuntnijmegen.nl