Lees het jaarverslag 2020

Klik om het jaarverslag te lezen

“Mensen van de straat” leven niet volgens kantooruren of van afspraak naar afspraak; ze leven vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij, maar meestal bij ontij, hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor. Dat vraagt om een toegewijde straatpastor, die veel op straat en opvangplekken te vinden is. Sinds juni 2018 is Lucy Geertman de straatpastor van Het Kruispunt, met dit jaar Rozanne van der Veur als collega voor 2 dagdelen per week.

Sinds haar start heeft Lucy een vertrouwensband weten op te bouwen met bezoekers van Het Kruispunt, op straat en in de verschillende instellingen. Zo was ze vóór de corona-uitbraak regelmatig te vinden bij Straatmensen en in het MFC (Iriszorg) en Het Kasteel (Iriszorg). Zo heeft ze een basis gelegd om te komen tot betekenisvolle ontmoetingen en gesprekken over zingeving.

Half maart moest ineens de kapel dicht vanwege de eerste lockdown en konden we onze bezoekers niet meer verwelkomen. Ook waren Rozanne en Lucy niet meer welkom bij de verschillende instellingen vanwege de coronaregels. Beiden zijn vervolgens gelijk in de telefoon geklommen en hebben veel vaste bezoekers wekelijks gebeld. Lucy is in het begin alleen de straat opgegaan, in een uitgestorven Nijmegen, en kwam op verschillende plekken dak- en thuisloze mensen tegen. Zij vertelden haar dat ze nu nergens meer koffie konden krijgen, dat alles dicht was, en dat ook de koffieautomaten bij de supermarkten niet meer gebruikt mochten worden.

Na deze berichten besloten Lucy en Rozanne zelf koffie uit te gaan delen. De Koffiekar was geboren: samen koffie drinken en elkaar ontmoeten in het Kronenburgpark. Dit initiatief kwam tegemoet aan het onderlinge contact dat bezoekers misten. Alleen bellen met de pastores bleek niet genoeg. Het Kruispunt – wie daar werken en naartoe gaan – zijn toch een beetje een “nieuwe familie” voor de bezoekers.

Lees het jaarverslag hier.