Vrijwilligerscafé over ‘zorg voor dak- en thuislozen’

Op 8 december j.l. stond het Vrijwilligerscafé in het teken van ‘Zorg voor dak- en thuislozen’. Met 25 aanwezigen was de opkomst in de Lindenberg goed. Door de interessante vertellers en de vele vragen die de aanwezigen stelden, vloog de tijd om.

Het thema had een speciale aanleiding, namelijk de uitreiking van de Compassiepluim aan Lucy Geertman, straatpastor van het Kruispunt.

Lucy ontving die onderscheiding van Nijmegen Stad van Compassie op 18 september j.l. bij de opening van de Vredesweek uit handen van de burgemeester. Lucy zet zich met hart en ziel in voor mensen. Zo ging zij tijdens de coronaperiode met een tas vol koffiekannen bij ‘haar’ dak- en thuislozen op hun plek langs. Ook verzorgt zij de uitvaart van gevonden eenzame overledenen.

Boeiende verhalen

Behalve van het Kruispunt, waren er vertegenwoordigers van Straatmensen, Stichting Noodopvang Vluchtelingen en Vagebond. Zij vertelden boeiend over alles wat zij met en voor dak- en thuislozen in Nijmegen doen. Zoals: opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen, het uitdelen van (warme) maaltijden op straat, straatpastoraat en rondleidingen door de stad met (ex-) dak- en thuislozen.

Margriet Derksen van Straatmensen heeft een heel team van vrijwilligers met wie zij 5x per week maaltijden bereidt en uitdeelt bij het voormalig Stadskantoor in de Tweede Walstraat.

Ook Marten Hoogsteder van Noodopvang Vluchtelingen werkt met een team van vrijwilligers. Zij begeleiden ongedocumenteerde vluchtelingen (verdeeld over 6 locaties in de stad) bij activiteiten en waar mogelijk bij vervolgprocedures (samen met Vluchtelingenwerk).

Kruispunt-vrijwilliger Stefan Grond ging aanvullend op Lucy in op zijn ervaringen.

Kijken door de ogen van dak- en thuislozen

Bernard Kregting van Vagebond vertelde over de stadswandelingen die zij organiseren: “We willen de mensen meer betrekken bij dakloosheid door ze te begeleiden bij een stadswandeling. Unieke persoonlijke verhalen, de problematiek en de leefomgeving van daklozen komen dan aan de orde. Met een Vagebondgids wordt dit een fantastische wandeling: een bijzondere gebeurtenis waarbij je de dakloosheid op een andere manier gaat ervaren en beleven.”

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Opvallend was hoe persoonlijk de sprekers bij hun daklozen betrokken zijn, en hoeveel respect ze hebben voor elk van hen. Ieder mens telt en is gelijkwaardig.

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het waardevolle werk dat deze stichtingen verzetten. En ze zijn op zoek naar extra handen! Ook geïnteresseerd? Bekijk hun websites voor informatie en neem contact met ze op.

Dit Vrijwilligerscafé werd mede mogelijk gemaakt door Nijmegen Stad van Compassie, de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en (cultuurhuis) De Lindenberg.

Ook deelnemen aan een Vrijwilligerscafé? Houd de volgende websites in de gaten:

www.geldersehanden.nl/nijmegen of www.nijmegenstadvancompassie.nl