Dozen vol goedheid!

Op basisschool De Klokkenberg hebben ze vlak voor de Kerstvakantie een Kerstmarkt gehouden. Tijdens deze Kerstmarkt zijn er dozen vol levensmiddelen verzameld voor stichting Het Kruispunt te Nijmegen.

Op 8 december kwam de coördinator van Het Kruispunt een presentatie geven over dak- en thuisloosheid op De Klokkenberg. Het idee was om het thema ‘dak- en thuisloosheid’ onder de aandacht te brengen bij de kinderen, nu het weer richting de Kerst ging. Tijdens de presentatie werd aan de kinderen uitgelegd dat het niet vanzelfsprekend is dat je een huis hebt, vrienden en familie en genoeg te eten en te drinken hebt.

Tijdens de presentatie werd ook uitgelegd dat stichting Het Kruispunt één van de plekken is in de stad Nijmegen waar (ex) dak- en thuisloze mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, thee, soep en een maaltijd. Maar ook om elkaar te ontmoeten en hopelijk om zich thuis te voelen.

Na de presentatie heeft De Klokkenberg een Kerstmarkt georganiseerd voor de kinderen en hun familie. Tijdens deze Kerstmarkt zijn er dozen vol koffie, thee, suiker, koekjes, Unox worsten, Kerststollen, blikken soep en andere levensmiddelen verzameld. Er is boven verwachting veel gedoneerd!

Het mooie is dat Het Kruispunt al de kopjes koffie en thee, koekjes en andere eten en drinken gratis kan blijven aanbieden aan de bezoekers. We kunnen nu weer een goed eindje vooruit. Het kruispunt is superblij en dankbaar met deze actie en de samenwerking met De Klokkenberg en bedanken iedereen die heeft gedoneerd en die deze actie heeft mogelijk gemaakt!