Portret straatpastor Lucy in de Volkskrant

Steeds meer mensen leven op straat en dat leven wordt er niet makkelijker op, ziet straatpastor Lucy Geertman in Nijmegen. ‘Nederland word wakker! Dit kunnen we niet accepteren.’

‘Het is eenzaam, altijd eenzaam. Het is nooit een keertje niet eenzaam’, zei een thuisloze tegen Lucy Geertman, straatpastor in Nijmegen. Het was een noodkreet van een voormalige dakloze die via een lang traject een zelfstandige woonruimte had gekregen. Ze herhaalt zijn woorden als haar wordt gevraagd waarom ze zich bekommert om dak- en thuislozen. ‘Zij worden niet gehoord en niet gezien. Ik ben hun stem. En iemand tegen wie ze kunnen klagen en die hen kan troosten indien mogelijk.’

Een groot verhaal in de Volkskrant van 25 augustus 2022

Klik om groter te maken
Klik om groter te maken
Klik om groter te maken