Jaarlijkse Allerzielenviering voor dak- en thuislozen

Op maandag 31 oktober hebben we onze overleden dak- en thuislozen van het afgelopen jaar herdacht op het kerkhof van Jonkerbos. We kwamen samen rond het “Monument om te Herinneren” en de twee  “Namenbomen”. Aan deze Namenbomen hangen de naamplaatjes van degenen wiens as is uitgestrooid of begraven bij het monument of elders en wiens namen wij niet willen vergeten.

De eerste Namenboom was al een paar jaar vol. Jan Jacobs, de wijkagent, heeft voor een tweede Namenboom gezorgd. Eric Liskamp en de mensen van Plexat, Iriszorg, hebben de naamplaatjes/druppels gemaakt met de namen van de  overledenen.

Familieleden, vrienden, hulpverleners en bekenden waren aanwezig om de naam van de overledene uit te spreken en een kaars te branden. Tevens hebben we nieuwe druppels/naamplaatjes aan de tweede “Namenboom” gehangen.

Straatpastor Lucy heeft van alle 18 overledenen van het afgelopen jaar hun naam, leeftijd en sterfdatum voorgelezen en iets over de persoon verteld zoals wij hem willen blijven herinneren.

Ton Louwe, de straatdichter, las 2 indringende gedichten voor die hij speciaal voor deze dag had gemaakt.

“Zo veel namen
Van onbekenden
Want de meesten kent men niet

Zo veel uren, dagen, jaren
Van bovenmenselijk geluk
Maar ook vaak van ongekend verdriet”

Ook dit jaar was het “Uitvaart Ensemble” weer aanwezig om wat mooie liederen ten gehore te brengen. Henk van Herpen zong zijn toepasselijke “Pelgrimslied”. Na afloop was er natuurlijk koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten en troost te zoeken of nog een kaarsje te branden.