Vacature: straatpastor / geestelijk verzorger

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zoekt per direct: een straatpastor/geestelijk verzorger (M/V) voor 20 uur per week.

Het Kruispunt is een kleinschalige organisatie, bestaande uit twee parttime betaalde straatpastores en een enthousiaste groep vrijwilligers (inclusief bestuursleden). De betaalde krachten leggen verantwoording af aan het bestuur. Samen met enkele vrijwilligers vormen zij een pastoraatsgroep die de lijnen uitzet voor het pastorale beleid van Het Kruispunt.

Stichting Het Kruispunt bestaat inmiddels bijna vijfentwintig jaar en komt voort en werkt vanuit een christelijke inspiratie, met een open en interreligieuze oriëntatie. Raadpleeg voor meer informatie deze website.

Onze missie

Wij willen een luisterend oor bieden aan dak- en thuisloze mensen en hen bijstaan in hun zoektocht naar zingeving. Wij willen bijdragen aan hun gevoel van eigenwaarde en hen helpen hun eigen talenten te ontdekken. Dat gebeurt in persoonlijke contacten, in gesprekken en in laagdrempelige vieringen.

Bijzondere aandacht is er voor een waardig afscheid bij het overlijden van dak- en thuislozen. Daarnaast is er in de Titus Brandsmakapel regelmatig (momenteel drie middagen per week) een inloop. Daar willen wij aan dak- en thuislozen een plek bieden waar zij zich thuis kunnen voelen; een laagdrempelige plek waar een gelijkwaardige ontmoeting van mens tot mens mogelijk is, ongeacht achtergrond of problematiek. Een plek waar iedereen welkom is en waar ieder uiting kan geven aan wat hem of haar bezig houdt, en waar ruimte is voor ontspanning of creatieve activiteiten. Ook bezoeken vrijwilligers regelmatig de huiskamer bij de tippelzone in Nijmegen.

Taken, in samenwerking met een collega, pastoraatsgroep en vrijwilligers:

 • bezoeken van dak- en thuislozen in hun eigen omgeving, in de stad, tijdens de inloop, of waar zij ook verblijven (ook in detentie of ziekenhuis)
 • pastorale begeleiding bieden in de persoonlijke zoektocht naar zingeving
 • stervensbegeleiding en verzorgen van uitvaartdiensten
 • aansturen van de uitvoering van coördinerende en praktische taken door vrijwilligers, met name rond de inloopmiddagen
 • werven, begeleiden en inspireren van de vrijwilligers
 • samen met de pastoraatsgroep, de vrijwilligers en de bezoekers initiëren van nieuwe activiteiten
 • contact onderhouden en waar mogelijk samenwerken met bij de doelgroep betrokken organisaties in stad en land
 • bijdragen aan het beleid van de stichting
 • ontwikkelingen in het werk- en vakgebied bijhouden

Gevraagde kwaliteiten:

 • afgeronde opleiding theologie en/of geestelijke verzorging op HBO- of universitair niveau
 • affiniteit met het werken met en voor mensen in de marge van de samenleving
 • bij voorkeur ervaring op het gebied van geestelijke verzorging aan dak- en thuisloze mensen
 • competent zijn in het ontdekken, vertolken en begeleiden van zingevingsvragen
 • vertrouwdheid en affiniteit met de presentiebenadering in het straatpastoraat
 • religieuze vieringen en uitvaarten kunnen leiden die gericht zijn op de doelgroep
 • crisisbestendigheid, overzicht en evenwicht in complexe situaties
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ook op sociale media
 • Het Kruispunt kunnen vertegenwoordigen waar dat gevraagd wordt

Arbeidsvoorwaarden :

Aanstelling vindt plaats in functieschaal 8 van de CAO Welzijn en Dienstverlening, in eerste instantie voor de termijn van 12 maanden, met de intentie om te komen tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 15 november 2023 sturen naar: bestuur@kruispuntnijmegen.nl o.v.v. sollicitatie. Een meeloopdag behoort tot de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met straatpastor Lenneke van Maren (0658919278) of met bestuurslid Peter Nissen (0644107308).