Dompel je even onder in ons jaarverslag!

“Onze bezoeker is soms een vrouw, maar meestal een man, en ligt ‘s nachts in de Ooijpolder, de nachtopvang of eenzaam in een eigen appartement. Hij kan uit alle leeftijdscategorieën komen, van twintiger tot hoogbejaard. De bezoeker heeft geen plek die hij of zij echt een thuis kan noemen. Ook heeft hij een klein tot geen sociaal netwerk om zich heen. Want ook wie een huis heeft, heeft daarmee nog niet onmiddellijk een echt thuis.

Onze bezoeker is vaak verslaafd (geweest), heeft soms geestelijke gezondheidsproblemen of een andere (verstandelijke of ook lichamelijke) beperking. Een bezoeker is soms ook economisch dakloos geworden door een scheiding of een faillissement. Af en toe heeft hij of zij niet de juiste documenten om in Nederland te mogen verblijven. Vaak is er sprake van een combinatie van oorzaken die dak- of thuisloosheid hebben veroorzaakt.

Maar onze bezoeker kan óók degene zijn die heeft afgerekend met het leven op straat, die strijdt voor een beter leven en die daar succesvol in is. Succesvol, vanuit eigen kracht en soms met behulp van mensen die mensen van de straat (proberen te) begrijpen.”

Fragment uit ons jaarverslag over 2022. Klik hier om het te lezen en te bekijken.