Afscheid en welkom van straatpastores

29 Mei, Tweede Pinksterdag, was er een bijzondere Pinksterviering in de Titus Brandsma Kapel.

Zoals elke maandag was er eerst koffie, thee en een gezellig elkaar ontmoeten en bijpraten in en voor de kapel. Daarna was er een Pinksterviering in de kapel.

Straatpastor Lucy begon met de vraag aan de aanwezigen wat Pinksteren inhield. Helaas moesten velen bekennen dat ze dat niet wisten. Toen de pastor vertelde dat Pinksteren het feest van De Heilige Geest is, kwamen er beelden naar boven bij de bezoekers van “vuur en vlam, inspiratie, passie etc”.

Tijdens de Pinksterviering werd symbolisch door middel van kaarsen het vuur/licht van De Paaskaars doorgegeven. De vertrekkende straatpastor Lucy gaf het Licht door aan de 2 nieuwe straatpastores Dirma en Lenneke.

Wij wensen de nieuwe straatpastores veel passie, inspiratie, kracht, steun en toewijding voor dit mooie, maar ook zware werk. Maar vooral veel plezier en mooie momenten met onze bezoekers en vrijwilligers.

Lenneke en Dirma bedankten Lucy voor de tijd en energie die zij had gestoken in het inwerken en begeleiden van hun de laatste maanden.

Aan het eind van de viering zongen we samen het huislied van de kapel: “Wonen overal even thuis. Mensen veel geluk”.

En was er een woord van dank namens het bestuur door Peter Nissen.

Na de viering was er soep, lekkere broodjes en kon iedereen nog afscheid nemen van straatpastor Lucy en Dirma en Lenneke veel succes wensen.