Organisatie

Het Kruispunt Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie en gelooft daarbij in de kracht van de presentiebenadering. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan met ‘mensen van de straat’ relaties aan op basis van wederkerigheid. Simpele menselijkheid en medemenselijkheid vormen de kern van deze relaties.

Coördinator

Straatpastor
Lucy Geertman

Bestuur
Patrick Chatelion Counet (voorzitter)
Leo Kool (penningmeester)
Remco Graat (secretaris)
Arie de Vries (bestuurslid)
Pauli Dings (bestuurslid)

Het is misschien goed om te weten dat de bestuurders geen vergoeding ontvangen voor hun werk. Mocht u hierover nog meer te weten willen komen, of over andere zaken van onze organisatie, dan kunt u onze jaarverslagen en financiële jaarverslagen er nog eens rustig op nalezen.

ANBI

Stichting Het Kruispunt Nijmegen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de inkomsten of –vennootschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht bij de belastingdienst. Of doneer. Hartelijk dank voor wat u wilt geven!