Vacature: tweede straatpastor

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zoekt per direct:

Een tweede Straatpastor/Geestelijk verzorger (M/V) met coördinerende taken

voor 16-20 uur per week.

Het Kruispunt is een kleinschalige organisatie, bestaande uit bestuur, twee parttime betaalde krachten en ongeveer 25 vrijwilligers (inclusief bestuursleden). De betaalde krachten leggen verantwoording af aan het bestuur. Samen met een aantal vrijwilligers vormen zij de Pastoraatsgroep die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De Stichting bestaat inmiddels vijfentwintig jaar, komt voort en werkt vanuit een christelijke inspiratie.

Onze missie

Wij willen dak- en thuisloze mensen een plek bieden waar zij zich thuis kunnen voelen; een laagdrempelige plek waar een gelijkwaardige ontmoeting van mens tot mens mogelijk is, ongeacht achtergrond en/of problematiek. Een plek waar iedereen welkom is en uiting kan geven aan wat hem/haar bezig houdt.

Naast laagdrempelige activiteiten, is er ruimte voor individuele gesprekken op het gebied van levensvragen en zingeving, evenals voor praktische zaken. 

Taken, in samenwerking met een collega, pastoraatsgroep en vrijwilligers:

 • verwelkomen van dak- en thuisloze mensen in de inloop en hen bezoeken in hun eigen omgeving
 • geestelijke/pastorale begeleiding bieden
 • stervensbegeleiding en verzorgen van uitvaartdiensten
 • contact onderhouden en waar mogelijk samenwerken met bij de doelgroep betrokken organisaties
 • bijdragen aan het beleid
 • ontwikkelingen in het werk- en vakgebied bijhouden
 • coördineren en uitvoeren van alle voorkomende dagelijkse werkzaamheden

Coördinerende taken:

 • werven, begeleiden en aansturen van vrijwilligers
 • afstemming met pastoraatsgroep en bestuur inzake beleidsmatige- en arbeidsvoorwaardelijke zaken, waarbij ieders eigen inbreng en verantwoordelijkheid wordt onderkend en onderschreven
 • (mede) initiëren en aansturen van bestaande en nieuwe activiteiten
 • dagelijks facilitair beheer van kapel/ontmoetingsruimte en inventaris
 • beheer van verbruiksvoorraden en financiën

Gevraagde kwaliteiten:

 • afgeronde HBO theologie en bij voorkeur ervaring op het gebied van geestelijke verzorging aan dak- en thuisloze mensen
 • vanuit de presentiebenadering aanwezig kunnen zijn in kritieke persoonlijke omstandigheden
 • kunnen doordringen tot levensvragen, respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid
 • religieuze vieringen en uitvaarten kunnen leiden die gericht zijn op de doelgroep
 • begrip en respect hebben voor de beleving van de ander, volgens de principes van de presentie- benadering
 • signaleren van problemen en opsporen van mogelijke oorzaken
 • kunnen werven, begeleiden en aansturen van vrijwilligers
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ook op sociale media
 • Het Kruispunt kunnen vertegenwoordigen waar dat gevraagd wordt

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling vindt plaats in de functieschaal 8 van de CAO Welzijn en Dienstverlening voor de termijn van 12 maanden, met de intentie te komen tot een vaste arbeidsrelatie.

Contact:

Sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 15 januari 2023 sturen naar: info@kruispuntnijmegen.nl o.v.v. sollicitatie. Een meeloopdag behoort tot de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans de Groot : +31 653767140