Ook een leuke manier om onze nieuwtjes te volgen: via Facebook!

Nieuwe straatpastor van Het Kruispunt: Lucy Geertman

Mijn naam is Lucy Geertman en ik ben 54 jaar. Ik heb theologie gestudeerd en heb een paar jaar als vrijwilligster gewoond en gewerkt in de internationale en oecumenische gemeenschap van Taizé (Frankrijk).  Ik heb levensbeschouwing gegeven op HAVO/VWO scholen en bij het Leger des Heils gewerkt in verschillende opvangen en steden. 

Al 20 jaar ga ik voor langere of kortere tijd naar Mexico. Als vrijwilligster werkte ik in het project “Niños Don Bosco”. Ik deed vooral straat- en buurtwerk in de armste wijken van de stad Leon met speciale aandacht voor straatkinderen/jongeren en hun families.

Ik ben straatpastor geweest in Hoorn en ben sinds 1 juni werkzaam in Nijmegen. Ik houd van de straat, ben er door gefascineerd en voel me er thuis. Ik zie het als een geschenk en kans om op straat allerlei mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Vooral met hen die kwetsbaar, buitengesloten, verslaafd, ontheemd, dakloos en/of eenzaam zijn. Ook wil ik mensen opzoeken in de verschillende opvangen of bij hen thuis.

Ik ga ook voor in de vieringen op zondag in de Titus Brandsma Kapel en ben regelmatig aanwezig bij de activiteiten in de kapel om een luisterend oor te bieden aan bezoekers en vrijwilligers. Tevens ga ik voor bij uitvaarten en herdenkingsvieringen voor overleden dak- en thuislozen in onze kapel of elders. Het is heel belangrijk dat ook zij een waardig afscheid krijgen. Het Kruispunt biedt de mogelijkheid om van overleden dak- en thuislozen afscheid te nemen op een manier die bij hen past.

Als oecumenisch pastor hoop ik voor Het Kruispunt en de stad Nijmegen  een verschil te kunnen maken voor de mensen die vaak vergeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat het nu meer dan ooit nodig is om als kerken/christenen daadwerkelijk en concreet werk te maken van “De Werken van Barmhartigheid” en te leven naar het Evangelie. Ik geloof dat mensen niet door eigen schuld op straat terechtkomen en dat iedereen een tweede of derde kans verdient.  

Ik hoop velen van jullie binnenkort te mogen begroeten om nader kennis te maken en waar mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Straatpastor Lucy

Tel: 06-5347 6060
lucy@kruispuntnijmegen.nl

Jaarverslag 2017

2017 was een moeilijk jaar. We kregen te maken met een tekort aan mensen, waardoor het de vraag was of we ons programma in stand konden houden. Dat dit uiteindelijk toch is gelukt, is te danken aan de extra inzet van vele betrokkenen. Hulde aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen!

Klik hier om het jaarverslag van 2017 te lezen.

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 geeft een uitgebreid beeld van 'het mooie - en tegelijk razend ingewikkelde werk van het Kruispunt', zoals voorzitter Karlien Haak schrijft in het voorwoord.

Tegenvallers waren er genoeg in 2016: ziektes, mensen die wegvallen, zorgen om financieel rond te komen. Karlien Haak: 'En dat in een samenleving die soms zo hard lijkt. Waar mensen van de straat makkelijk worden weggezet als mislukt. “Het maakt niemand nog wat uit”, zong Appie in een hartverscheurend liedje bij de laatste herdenking op Jonkerbosch. “Hij is het allemaal zo moe. Want het maakt niemand nog wat uit.”

'Maar als ik terugkijk naar 2016, en als ik dit jaarverslag lees, dan overheerst dankbaarheid en trots. Op de mensen die stonden te stralen omdat ze hun levensverhaal op papier kregen en omdat het zulke prachtige boekjes werden. Op bezoekers die kleine stapjes vooruit zetten in hun leven en dat graag deelden met de mensen van Kruispunt. Trots op de rauwe kunst, de kwetsbare liedjes, de zelfgemaakte maaltijden, de bezoeken aan de gevangenis, de nieuwe vrijwilligers.'

'Hoe invoelbaar de tekst van Appie ‘het maakt niemand nog wat uit’. Het is niet waar. Het maakte hem wat uit, anders had hij daar niet gestaan. Het maakt ons wat uit. Ik hoop dat het gevoel is dat ook bij u als lezer overheerst, bij het lezen van dit kleurrijke jaarverslag van Kruispunt van 2016.'

Klik hier om het jaarverslag te lezen.

In memoriam: pater Fons Meijers msc 

Op 21 april 2017 overleed Fons Meijers, missionaris van het Heilig Hart, op zijn 77e verjaardag. Hij was één van de oprichters van het Kruispunt. Hij schreef zelf eens in een brief:

"Voor mezelf denk ik wel eens dat kwetsbare mensen
het beste in mij oproepen en zo van mij een goed mens maken.

Zonder dat ze zich ervan bewust zijn,
worden ze voor mij een soort
'wandelend' geweten, mij in ieder geval tot zegen."

Fons was geheel en al een missionaris van het Heilig Hart: barmhartigheid en trouw waren kernbegrippen van zijn leven. Hij sloot niemand uit: mensen van de straat, probleem-jongeren, vluchtelingen. Ze hoorden er allemaal bij. Wij geloven dan ook dat ook hij nu in een hemels gezelschap verkeert.

Volg ons via