Straatviering

Een gezamenlijk moment van bezinning en het gebruik maken van rituelen als uitingsvorm kenmerken de oecumenische straatvieringen op zondag in de kapel.

Een plek voor ontmoeting,
even stilstaan bij het leven 
en gewoon kunnen zijn wie je bent.


Eens per twee weken is op zondagmiddag de kapel geopend van 11.30u – 14.00u. De viering start om 12.00u.

Vanaf oktober 2018 is dit elke week.

Tijdens de viering spreken we met elkaar over een thema en de (on)zin van het leven. Er wordt bijgepraat over wat er in de afgelopen week op straat is gebeurd, aandacht gevraagd voor 'de jongens/meiden' met wie het slecht gaat en er wordt ruimte gemaakt om kaarsjes aan te steken.

Alles wordt dan bezegeld met een stevige bak koffie en boterhammen met een gebakken eitje van Nando.