Over ons

Het Kruispunt Nijmegen biedt ruimte aan mensen van de straat, om stil te staan bij wat hen drijft, om uiting te geven aan wat hen bezighoudt, en wat hun leven kleur geeft. Een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, en waar een ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.

Uit het Onderzoeksverslag Humanisering, Mensen van de straat van de Universiteit voor Humanistiek van juli 2013 blijkt dat de daklozen Het Kruispunt ervaren als een motiverende en zingevende organisatie, doordat ze het gevoel hebben gelijkwaardig te worden behandeld, dat er wordt geluisterd en geoordeeld.