Bij overlijden

Al sinds de oprichting van Het Kruispunt voorzien onze straatpastores in het verzorgen van passende en persoonlijke afscheidsvieringen. We maken er ruimte voor dat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen en er recht gedaan wordt aan de overledene.

Dak- en thuisloze mensen krijgen vaker te maken met sterfelijkheid, rouw en verlieservaring. Op deze momenten komen er vaak vragen naar boven en kan er behoefte zijn om daarover met iemand te willen praten. Het voorzien in deze behoefte is en blijft een van de belangrijkste werkzaamheden van onze straatpastores.

Monument om te Herinneren

In 2013 hebben we samen met mensen van de straat het Monument om te Herinneren onthuld op begraafplaats Jonkerbos. Een monument ter nagedachtenis aan overleden dak­‐ en thuisloze mensen in Nijmegen. Hiermee zijn we een traditie gestart om hen die ons ontvallen zijn jaarlijks te herdenken. Twee keer per jaar wordt de begraafplaats door een betrokken team straatmensen schoongemaakt en bijgehouden. Klik hier voor het interview met Hippie (jaarverslag 2013) over het onderhoud van de graven en afscheidsvieringen.